Thanh Nien Corp

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông CPM Booster là một đơn vị kinh tế trực thuộc Báo Thanh Niên. Công ty hoạt động kinh tế độc lập trong nhiều lĩnh vực. Với tầm nhìn chiến lược đến năm 2022 chúng tôi sẽ hướng đến phát triển thành một trong những tập đoàn truyền thông hàng đầu, cung cấp hàng trăm dịch vụ chất lượng trong và ngoài nước!

Khi xây dựng hệ sinh thái này, chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tuyệt vời trong lĩnh vực truyền thông và phát triển doanh nghiệp, vừa tạo ra cơ hội việc làm, cơ hội kinh doanh, cơ hội có một cuộc sống hạnh phúc hơn cho hàng triệu con người Việt Nam…